Lokalisering

De fleste i databransjen vet at det er viktig å få programvareprodukter oversatt til norsk dersom det skal kunne markedsføres med hell i Norge. Brukerne betaler gjerne litt mer for å få et program og en dokumentasjon de forstår, for å kunne utnytte programmet fullt ut og for å redusere innlæringstiden.

Men det de er villige til å betale for, er en versjon som kvalitetsmessig er fullgod med originalversjonen. I realiteten er det sjelden at de får akkurat det. Og det kommer kanskje til å bli sjeldnere.

Grunnen finner vi i lilleputt-størrelsen på det norske markedet og produktenes stadig kortere salgstid. Produsenter og importører må vurdere nøye om inntjeningsmulighetene er store nok til at det kan lages norske versjoner. Dette er selvsagt lite tilfredsstillende både for produsenter og kunder.

Vår løsning

For å lage et høykvalitetsprodukt som tilfredsstiller brukernes behov, trengs det tid, penger, fagkunnskap og erfaring. Er det knapt med tid og penger, må man kompensere med desto mer fagkunnskap og erfaring.

Etter mange års arbeid med ulike typer teknisk dokumentasjon og programvare, har vi funnet fram til effektive arbeidsmetoder for systemoversetting, tekstproduksjon og kvalitetskontroll. Vi holder våre administrative kostnader på et minimum, slik at hovedfokus ligger på kvalitet - både når det gjelder verktøy, medarbeidere og det ferdige produktet.