Tjenester

Vi har over 15 års erfaring med tekstmateriale som er innrettet mot spesielle målgrupper. Denne erfaringen kan komme akkurat dine produkter til gode. Vi kan sørge for at alt materiale fra din bedrift har korrekt språk. Dette kan bety flere forskjellige ting. Noen sammenhenger krever dokumenter som holder et formelt, grammatisk korrekt språk. I andre sammenhenger bør teksten følge mer uformelle normer for å nå frem til spesielle målgrupper på deres egne premisser. Datadokumentasjon kan hjelpe deg med å si ja takk til begge deler.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Du kan lese mer om kapasiteten vår her og om utstyret og programvaren vi bruker her.