Kvalitetssikring

Språklig kvalitetssikring blir stadig mer viktig. Kundene vil ikke bare ha korrekt oversatte tekster, men også oversettelser som stemmer overens med etablert terminologi, eksisterende programvare og landsspesifikke standarder. Tekstene må også være tilpasset den aktuelle målgruppen.

Datadoks språkspesialister går nøye gjennom oversettelsene dine, enten for å sjekke at de stemmer overens med dine spesifikke kvalitetskrav, eller for å gi en uavhengig evaluering. Oversettelsene kontrolleres mot kildeteksten, og eventuelle feil kan enten korrigeres direkte i en språkvask, eller vi kan lage en rapport. Om ønskelig kan feilene kategoriseres etter type, for eksempel samsvar med kildetekst, terminologi, overholdelse av retningslinjer, språkkvalitet eller landsspesifikke faktorer. Tilbakemeldingene vil være nyttige som en uavhengig evaluering, men kan også bidra effektivt til å bedre kvaliteten underveis i større oversettelsesprosjekter.