Testing av maskinvare

Nå nærmer tidspunktet for lansering seg - produktet er gjennom produktutviklingsprosessen, du har gjort deg kjent med de tekniske og juridiske kravene i målmarkedene, og du har gjort ditt absolutt beste for å rette deg etter disse.

Er det imidlertid mulig å forsikre seg om at produktet faktisk fungerer som forventet i målmarkedet? Datadok har erfarne, lokale testere som kan hjelpe deg med nettopp dette. Ved å la testere som har norsk som morsmål, få prøve ut produktet under realistiske forhold, kan du bidra til å eliminere steds-, kultur- og språkavhengige feil.