Testing av maskinvare

Våre testere har flere års erfaring med lokal testing av tilkobling til Internett-leverandør, modemer og multimediefunksjonalitet, landsspesifikke maskinvare-/programvarekonfigurasjoner osv. Testingen utføres i henhold til detaljerte testskript og innebærer grundig rapportering. Produkter fra HP.