Dokumentasjonsutvikling

Datadokumentasjon hjelper deg med å utvikle og vedlikeholde produktet gjennom hele livssyklusen. Vi bistår med å utforme dokumentasjon som er både teknisk korrekt og har riktig pedagogisk innretning mot brukergruppen. For å sikre at produktet blir gitt ut med den trykte og elektroniske dokumentasjonen brukerne har behov for, trengs det en spesiell samling av ferdigheter og kunnskaper. Vi gir deg tilgang til skribenter som er i stand til å sette seg inn i både de tekniske sidene ved produktet og behovene til brukere som ofte er mindre teknisk orienterte. Vi samarbeider tett med utviklere og testbrukere, og bruker informasjonen til å lage et strukturert verktøy som gir bedre produktivitet hos brukerne.